groene huisjes-01

Eerste oplevering EcoParkHof

Het moment is daar, op dinsdag 12 oktober werd omstreeks 16.00 uur de eerste woning opgeleverd van EcoParkHof.
Exact 31 weken na de eerste paal was het moment daar. Kavel 8 mocht de spits afbijten en zijn de eerste officiële bewoners van EcoParkHof. Iedere werkdag die hierop volgt wordt er één volgende woning opgeleverd in de straat. Een bijzonder project dat wordt gerealiseerd door een CPO bestaande uit medeopdrachtgevers die samen woningen realiseren.
Onder leiding van de architect Jos Abbo van Eco Architectuur b.v. uit Almere is in samenwerking met bouwbedrijf Noordersluis uit Lelystad de uitwerking ter hand genomen.

Het succes van EcoParkHof heeft inmiddels haar gevolg gekregen in het project EcoMeerHof. Ook hier gaan mede initiatiefnemers, in aangepaste vorm, het door de stichting en architect ontwikkelde bouwconcept realiseren.
Want samen met elkaar en voor elkaar, is antwoord in deze tijd om duurzaam te bouwen, te produceren en vooral ook te wonen.
Meer weten? www.ecomeerhof.nl

Eerste paal EcoParkHof

Eindelijk was het dan zover, op dinsdag 8 maart werd omstreeks 10.30 uur de eerste paal geheid van EcoParkHof.
Deze mijlpaal werd bereikt 1,5 jaar na de start van het project waarbij de stichting EcoParkHof het idee lanceerde energie neutrale woningen te gaan bouwen in Almere Oosterwold.
Van de ca. 630 heipalen is 2/3 voorzien van een bodemwisselaar die het straks mogelijk maakt de woningen te voorzien van warmte en koeling, via geavanceerde installatietechniek.
Bijzonder is dat de vereniging CPO EcoParkHof bestaat uit medeopdrachtgevers die samen met elkaar en voor elkaar de woningen willen gaan realiseren.
Onder leiding van de architect Eco Architectuur b.v. uit Almere is in samenwerking met bouwbedrijf Noordersluis uit Lelystad de uitwerking ter hand genomen.
Duurzame en waar het kan onderhoudsvrije materialen zijn hierbij inzet van de constructie en gevelsluiting. Triple beglazing in geïsoleerde aluminium puien zijn hiervan onderdeel.
De bewoners kozen ieder hun eigen gevelmateriaal, dat varieerde van stucwerk, hout, steen en het robuuste cortenstaal.
Ca. 100 mensen komen in EcoParkHof te wonen, dit zijn mensen met groene vingers want naast het samen bouwen is straks ook het ecologisch verbouwen onderdeel van de uitwerking van het EcoParkHof.
Het succes van EcoParkHof heeft inmiddels haar gevolg gekregen in het project EcoMeerHof, ook hier willen mede initiatiefnemers, in aangepaste vorm, het door de stichting en architect ontwikkelde bouwconcept realiseren, binnen een vereniging.
Want samen met elkaar en voor elkaar, is antwoord in deze tijd om duurzaam te bouwen, te produceren en vooral ook te wonen.
Meer weten? www.ecomeerhof.nl

dsc01166

 

 

 

IMG_5031

EcoParkHof sluit inschrijving en verwijst naar een nieuw initiatief

Alle bouwkavels van EcoParkHof zijn nu voorzien van bouwende leden. Tezamen hebben zij hun specifieke woning met de architect vormgegeven en opdracht verstrekt voor de omgevingsvergunning plus procedure.

Eindelijk is nu de tijd vrij gekomen om ook de agrarische stadslandbouw uit te werken. Met behulp van een landbouwadviseur en twee tuinarchitecten, wordt individueel en collectief vorm gegeven aan de uitwerking hiervan.

Omdat EcoParkhof aanvankelijk met 42 woningen wilde starten er nu 28 woningen definitief onderweg zijn in de uitvoeringsvoorbereiding, is nu ook de tijd gekomen om de laatste 14 woningen uit te werken in een zelfstandige uitvoeringsfase en met een geheel eigen identiteit.

Dit betekent dat er volop wordt geschetst en gepuzzeld bij de initiërende architect, hoe dit precies te gaan vormgeven. Als je interesse hebt hieraan mee te doen, dan kan je je hiervoor bij hem melden op info@josabbo.nl.

EcoMeerHof

Na het succes van EcoParkHof volgt een nieuw project EcoMeerhof, het tweede duurzame CPO op Oosterwold met 28 vrijstaande woningen op stadslandbouwkavels. Kijk voor meer informatie op www.ecomeerhof.nl.

EcoBoomHof

Nadat EcoMeerHof ook zo’n succes is gebleken is er een derde duurzame CPO op Oosterwold gestart genaamd EcoBoomHof. Kijk voor meer informatie op www.ecomeerhof.nl en www.ecoboomhof.nl

Nachtegaalpad Almere
IMG_4956

Eco Park Hof

Het project Eco Park Hof staat voor Ecologisch en Economisch wonen in een Parkachtige en Hoffelijke omgeving. De planvorming kwam tot stand op initiatief van Stichting Eco Park Hof, als vervolg op het eerder gerealiseerde project WonenPlus in Almere-Poort.  Architect Jos Abbo is door de stichting aangesteld als architect en is naast de ontwerper van het plan ook aangesteld als verantwoordelijke voor de algehele gang van zaken bijgestaan door André Kerkhof als contractdeskundige, Douwe de Jong als constructeur en bouwkundig adviseur en Minke Jorritsma als woordvoerder namens de stichting. Notaris Heldoorn en Eggels staat de stichting met raad en daad terzijde en beheert borgstellingen die door de gemeente Almere in de ontwikkelingsfase worden verlangd.

 

Ecologisch verantwoord

Het minimaliseren van het energieverbruik, zelf groente en fruit kweken en uitruilen bij overschot en elkaar helpen bij oosten, alles op basis van vrijwilligheid. Werken bij het wonen mogelijk op de eigen bouwkavel.

Lees meer
 

Buiten Wonen

Wonen in een groene omgeving op een ruime eigen kavel, direct aansluitend op het kathedralenbos welke een prachtige natuurbeleving oplevert voor de bewoners. Wonen in de natuur aan de rand van de stad met haar voorzieningen.

Lees meer
 

Maatwerk Wonen

Vrije keuze maken binnen aan de kavel gerelateerde mogelijkheden, 1 of twee- laags bouwen of een combinatie hiervan, indelen en (toekomstig) uitbreiden naar persoonlijke wens.

Lees meer
 

De organisatie

De stichting Eco Park Hof, geeft de bouwkavels uit binnen het door haar ontwikkelde plan. Inschrijving en keuzes op de beschikbare kavels op volgorde van binnenkomst en na betaling van het entreegeld. Specialisten bewaken de voortgang van het ontwikkelproces.

Lees meer

Wonen in Oosterwold

Het landschap van initiatieven

 
Sfeer homepage foto 1
sfeer homepage foto 2
Sfeer homepage foto 3
 

Over Ons

eco park

Architect Jos Abbo uit Almere is door de stichting Eco Park Huis gevraagd hiervoor een bouwconcept te ontwikkelen, dit heeft geresulteerd in het Videhuis. De bouwtypologie geeft mogelijkheden in een begane grondwoning en een verdiepingswoning met of zonder vide. De vide woning is het basis uitgangspunt, waarbij in een latere levensfase de vide met een vloer kan worden dicht gelegd en hierop extra slaapkamer kunnen worden gerealiseerd.

De ruimte ervaring is het Videhuis is enorm, grote glazen puien aan de voor en achterzijde van de woning geven de woning, door hun per kavel verschoven positie per bouwkavel, optimale privacy en daglichttoetreding.

Door een economische bouwmethode toe te passen zijn de bouwkosten relatief laag en werken op een positieve wijze mee de vrij op naam prijs, op sociale koop niveau te houden. De basisinrichting van de entreehal, de wasruimte en het sanitair is zo uitgekiend dat er optimale verblijfruimten ontstaan met indelingsmogelijkheden tot 6 afzonderlijke kamers.

Nieuwsgierig?

Blijf op de hoogte, schrijf u nu in

 

De Omgeving

De sfeer in Oosterwold

Sfeer impressie van Oosterwold

Bouw in Oosterwold

Verschillende highlights van de bouw in Oosterwold

Omgeven door water

Kathedralenbos

Het Kathedralenbos

Nieuwe Nieuwsberichten

Start werkzaamheden ontsluitingsweg

Maandag 14 december is er gestart met de werkzaamheden om de ontsluitingsweg te realiseren in Oosterwold. Op de foto, genomen vanaf de Tureluurweg, is de stand van zaken op donderdag 17 december te zien.

EcoParkHof opzet en uitwerking

6-2-2015 009

De opzet;

Kernzaken die de stichting vraag gestuurd heeft ontwikkeld zijn: vrijstaand, duurzaam en energiezuinig bouwen op ruime, waterrijke kavels direct aansluitend op het grootst aaneengesloten bosgebied van de gemeente Almere: het Kathedralenbos. De bestuurders van de stichting hebben ruime ervaring met het op kostenbasis en in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) realiseren van woningen. In combinatie met de complexe maar aantrekkelijke groene uitgiftevoorwaarden van Oosterwold staan zij voor nieuwe uitdagingen, variërend van bestemmingsplan tot archeologisch onderzoek, van tripleglas tot warmtewisselaar, van ruimtelijke beleving tot energiezuinig. De toekomstige bewoners hebben zich als opdrachtgevers verenigd en maken al plannen hoe zij de deels agrarische bestemming gaan invullen. De moestuin, de boomgaard en de pluktuin zijn enkele van de ideeën die worden uitgewerkt. Het digitaal bijhouden en uitwisselen van elkaars groente en fruitproducten is een van de aspecten die zijn bedacht, advies van gespecialiseerde kleinschalige tuinders zal hierbij worden ingewonnen.

De uitwerking:

Momenteel werkt een landschap/ tuinarchitect de plannen uit op basis van de door de leden uitgebrachte ideeën. Een inmiddels afgerond onderzoek naar de teeltkwaliteit is uitermate positief afgesloten, op alle fronten scoort de biologische bewerkte grond de hoogste cijfers. Vanwege het kleinschalige gebruik van de grond voor stadslandbouw is geadviseerd de grond met natuurcompost te verluchtigen, hetgeen nu ook wordt meegenomen in de werkbegroting. Archeologisch blijkt de grond geen verrassingen te bergen op een fragment van een hertengewei na. Overleg vindt plaats met de ander initiatieven inzake de wijze van het ontsluiten van de bouwkavels, samenwerking over de aanleg en kosten is in de basis geregeld, de organisatiestructuur waarbij nieuwe gebruikers van de weg hun bouwkavel kunnen ontsluiten wordt momenteel met de gebied regisseur en een notaris uitgewerkt. De omgevingsvergunningsaanvraag is gedaan en de individuele bouwplannen worden nu constructief- en installatietechnisch uitgewerkt. Eco Park Hof opzet en uitwerking 5 mei

Lees verder